Hej kompis, nu får du 50% rabatt på IR-bastu när du signar upp för vårt kärleksbrev  - läs mer här
Publicerat: 2023-06-26
Kategoriserat: Övriga

Energimedicin – Energikroppar och L-field – Del 2/3

Denna artikel är Del 2 i en serie om 3 om energimedicin. Läs Del 1 här.

I min förra artikel (läs del 1 i artikelserien här) dök jag ner i ett av de ämnen som fascinerar mig som allra mest och som jag har kommit att ägna delar av min karriär till, nämligen vetenskapen bakom energimedicin. Men det går inte att utforska energimedicin utan att komma i kontakt med begreppet energikroppar, så låt oss fortsätta där.

Reiki, precis som många andra österländska och esoteriska praktiker, bygger på tron om energikroppar. Dessa energikroppar sägs hålla våra tankar, känslor och andliga kvalitéer och är som subtila energikopior av vår fysiska kropp. Energikropparna omger och samverkar med vår fysiska kropp och verkar kopplas samman genom chakrasystemet. Enligt reikifilosofi kan sjukdomar och ohälsa uppstå i någon av våra energikroppar innan de manifesteras i vår fysiska kropp. Med hur är det möjligt och vad är energikroppar egentligen?

Jag har ägnat många timmar i vetenskapliga databaser för att försöka svara på den frågan utan att ha hittat något rakt svar. Det finns givetvis många anledningar till att det är så men framför allt så bygger inte vår västerländska vetenskap på samma filosofiska grund som österländska praktiker, vilket medför att finansieringen av forskning inom mer ”alternativa” metoder är starkt underrepresenterat.

Det finns dock en kontroversiell teori som kan vara ett steg i riktningen mot en mer vetenskaplig förklaring till energikroppar. L-field, eller life field, är en teori från Yaleprofessorn Harold Burr. Enligt Burr skapas l-field innan vår fysiska kropp ens har skapats och agerar som en slags tillväxtkarta för våra celler. Denna tillväxtkarta finns för alla levande organismer och Burr kunde mäta denna l-field som ett kraftfält via en voltmeter. Burr menade att det han mätta var elektricitet som tycktes vara bryggan mellan den fysiska världen och den icke-fysiska världen. Kraftfältet, l-field eller energikroppen om vi så vill, tycktes ändras om den fysiska kroppen bar på sjukdom. Han kunde exempelvis upptäcka cancerceller med sin voltmeter genom att endast studera den förändrade elektromagnetiska laddningen.

Är en energimässig blockering eller stagnering i själva verket förändringar i någons l-field? Kanske är det just den elektriska tillväxtkartan, människans livsfält, som vi arbetar med genom energimedicin.

Sandra Gärtner, Reiki teacher