Hej kompis, nu får du 50% rabatt på IR-bastu när du signar upp för vårt kärleksbrev  - läs mer här

HOLISTISK ORDLISTA

Vad betyder egentligen mudra och varför sägs det att allt går åt skogen under Merkurius retrograd? Vi har den kompletta ordlistan för dig som vill hänga med i det holistiska lingot.

Anchor: akashaarkiven

Akashaarkiven / Akashic records: Akasha arkivet, Akasha arkiven eller Akashic Records, är en slags själsbok som rymmer all information om dig som själ. Här visas vad du gjort i tidigare liv och vilka själar du haft relationer med, vilka val du gjort och den karma du bär på – positiv och negativ. En slags berättelse om dig och de upplevelser som fört dig dit du är idag. Genom att analysera sitt akashaarkiv lär man sig att bättre förstå förstå förstå sig själv och navigera i sitt liv.

Anchor: akroyoga

Akroyoga: Akroyoga är en akrobatisk form av yoga som kombinerar akrobatik, yoga och helande konst. 

Anchor: ayurveda

Ayurveda: Ayurveda betyder ”kunskapen om livet” och är uppbyggt av två ord på sankrit: ayu (liv) och veda (kunskap). Ayurveda är en mångtusenårig indisk läkekonst, som uppstod i vedakulturen och den vediska litteraturen för cirka 4 500 år sedan. Den mångtusenåriga läkevetenskapen om hur människan kan uppnå ett långt liv, inbegriper både kropp, själ och ande.

Anchor: bikramyoga

Bikramyoga: Bikramyoga är en yogaform som utförs i ett uppvärmt rum som utvecklats av yogaläraren Bikram Choudhury. Den bygger på en sekvens av 26 traditionella olika yogaställningar.

Anchor: breathwork

Breathwork: Breathwork är ett samlingsnamn för en rad olika andningsövningar och tekniker, med syfte att förbättra det mentala, fysiska och andliga välbefinnandet. Alla övningar påverkar och förändrar ditt andningsmönster och ger bland annat effekter som ökad fokus och närvaro, större förmåga att uppleva avslappning, lättare att släppa loopande tankar, för att nämna några. Breathworkteknikens mest kända ansikte är den nederländska äventyraren Wim Hof som bevisat att han kan kontrollera sin egen kropps termostat genom andningsövningar och mental fokusering. Wim kallas ofta för iceman/ismannen, eftersom han klarar av extrem kyla och besitter inget mindre än 21 Guiness världsrekord. Här hittar du aktörer som erbjuder breathworkklasser.

Anchor: chakra

Chakra: Chakra är sanskrit (ett språk) och betyder livsenergihjul. Våra chakran är energipunkter i vår kropp och brukar beskrivas som energihjul där energin snurra. När vi får obalanser i kropp, sinne och själ är ofta ett eller fler av våra chakran undertryckta eller överstimulerade, vilket gör att energin inte passera obehindrat genom hjulen – eller så passerar den alltför snabbt. Obalanser i chakrasystemet kan leda till fysiska besvär, kopplat till det chakra som fått blockeringar.

Anchor: cbd

CBD-olja: CBD-olja är en produkt där man isolerat och extraherat CBD ur ett hampaextrakt och tagit bort cannabinoiden THC (som annars ger en ruseffekt). Hampfröolja, som liksom CBD-olja utvinns ur hampaväxten, innehåller näringsrika fettsyror som hjälper huden att bli slätare och mjukare. Många upplever att CBD-olja har en lugnande effekt på huden som kan dämpa irritationer och plitor. Här hittar du aktörer som säljer CBD-olja.

Anchor: färgpsykologi

Färgpsykologi: Alla de färger som omger oss i vår vardag har inte bara en estetisk betydelse, utan påverkar också vårt mänskliga beteende. De påverkar hur vi upplevelser saker, hur vi beter oss samt hjälper oss att navigera i vår fysiska miljö. Färgpsykologi används bland annat i reklam och marknadsföring för att framkalla olika typer av känslomässiga reaktioner.

Anchor: humandesign

Gene Keys: Gene Keys är en personlig utvecklingsmodell skapad av Richard Rudd. Den baseras på idén att varje individ har en unik genetisk kod, eller ”gene keys”, som kan användas som en nyckel till personlig transformation. Modellen kombinerar insikter från astrologi, I Ching och kvantfysik för att hjälpa människor att förstå sina mönster och potentialer. Genom att arbeta med gene keys kan man transformera sina utmaningar till gåvor och uppnå personlig tillväxt. Gene Keys främjar självutforskning, medvetenhet och att förverkliga sin inre potential.

Anchor: humandesign

Human Design: Human design är en karta över en människas individuella, genetiska kod. Kartan fungerar som ett slags system och är en kombination av bland annat astrologi, kvantfysik och österländsk lära. Med hjälp av human design kan du få en större förståelse för vem du är som person och och varför du fungerar som du gör.

Anchor: journaling

Journaling: Journaling har blivit ett vedertaget begrepp inom den holistiska branschen och är engelska för att skriva dagbok eller använda sig av en notebook, i syfte att uttrycka sina och reflektera över sina känslor och tankar. Journaling har många bevisade mentala, emotionella och fysiologiska fördelar bakom sig.

Anchor: kakaoceremonier

Kakaoceremoni: Under en kakaoceremoni sitter gruppen i en cirkel och dricker kakao och mediterar tillsammans – men det finns också mer energifyllda ceremonier med dans och andningsövningar. Kakaon sägs ha helande krafter och främjar kreativitet, lugn och glädje och get ett tillskott av positiv energi. Generellt sett handlar kakaoceremonier om att att lära sig leva med ett klarare och öppnare sinne, för att bättre kunna förstå och navigera i livet. Här hittar du aktörer som håller kakaoceremonier.

Anchor: kap

KAP – Kundalini Activation Process: KAP står för Kundalini Activation Process. Det är en direkt energiöverföring som aktiverar kundaliniuppvaknandet och ger en djupgående omkoppling av hjärnstrukturen och det centrala nervsystemet. På en KAP-session ligger du på en yogamatta, till tonerna av musik. Under klassen rör vid eller trycker KAP-facilitatorn på några av chakra- och meridianpunkterna på din kropp för att väcka upp kundalinienergin och släppa på blockeringar i kroppen. KAP är ett effektivt sätt att skapa större självkännedom och nå högre medvetandenivåer. Här hittar du aktörer som erbjuder KAP.

Anchor: kundalini

Kundalini: Kundalini är en urkraft och energi som sägs ligga vilande inom oss. Kundalinin brukar beskrivas som en upprullad orm som befinner sig vid basen av ryggraden. Kundalini betyder just ”hoprullad” eller ”orm” på sanskrit. Kundalini är medvetenhetens energi och kundaliniyoga handlar om att gradvis väcka vår medvetenhet så att vi får tillgång till hela vår potential.

Anchor: merkuriusretrograd

Merkurius retrograd: Merkurius retrograd är ett fenomen som gör att planeten, när man tittar på den från jorden, ser ut att röra sig baklänges över himlen. Egentligen är det bara en optisk synvilla som uppstår när alla planeter kretsar runt solen i olika hastighet, så att omloppsbanorna ligger olika i förhållande till varandra. Enligt astrologin står planeten Merkurius för teknik, underhållning och sociala samspel. Det sägs att när Merkurius är i retrograd så krånglar just de saker som planeten står för – vilket i Merkurius fall är teknik, kommunikation och logistik. Här hittar du aktörer som är specialiserade på astrologi.

Anchor: mudra

Mudra: Ordet mudra kommer från sanskrit och betyder ”försegling”, ”gest”, eller ”symbol” och är benämningen för de handformationer man blanbd annat kan se i yogavärlden.

Anchor: numerologi

Numerologi: Numerologin är en filosofi och psykologi och tron på olika tals betydelse. Numerologi kan bestå av många olika metoder där varje tal sägs ha en egen innebörd och vissa tror sig med denna kunskap kunna välja tidpunkter som är mest gynnsamma för det de planerat, till exempel att flytta eller göra stora affärer. Numerologin är rent praktiskt ett siffertolkningssystem, ett slags chiffer, som bygger på esoterisk talsymbolik och alfabetets bokstavssymbolik. Här hittar du aktörer som är specialiserade på numerologi.

Anchor: Parapsykologi


Parapsykologi: Parapsykologi (grekiska para ‘vid’, ‘bortom’) brukar definieras som studiet av psi. Psi-fenomen kan sägas vara sådana fenomen som uppstår genom ett sjätte sinnes försorg, ett hypotetiskt sinne som det f.n. saknas biologiska skäl att tro att det existerar. Psi brukar delas upp i varseblivning utan känt sinne (extrasensorisk perception, ESP) och påverkan utan känt sinne (psykokinesi, PK).

Anchor: regression

Regression: Under en regression ges du möjlighet att utforska dina tidigare liv vilket bland annat kan hjälpa dig att och övervinna rädslor eller begränsningar i ditt nuvarande liv. Här hittar du aktörer som är specialiserade på regression, akashaarkiven och tidigare liv.

Anchor: sanskrit

Sanskrit: är ett indoariskt språk och hinduismens, jainismens och mahayanabuddhismens främsta språk. Idag används sanskrit främst som det universella språket inom yogavärlden, vilket gör att du kan förstå din lärare, oavsett i vilket land du befinner dig. I dag är sanskrit listat som ett av de 22 godtagna indiska språken och är ett officiellt språk i delstaten Uttarakhand.

Anchor: shaman

Shaman: Shamanism, är en på animismen grundad tro på makt och att begagna andarna. Schamanismen tror att naturen är besjälad. Utövaren av kallas för schaman (oftast översatt till drömmare eller drömfarare) som fungerar ungefär som en präst. Här hittar du alla Motherships shamaner.

Anchor: shaman

Trauma: Trauma är ett holistiskt begrepp som sträcker sig bortom fysiska skador till att omfatta djupgående påverkan på själ och personlighet. Det representerar inte bara en yttre händelse, utan också den inre resonansen den skapar. Trauma formar vår självbild och väver sig in i vårt väsen, ibland långt efter att den ursprungliga händelsen har inträffat. Det är en komplex väv av känslomässiga ärr och påverkar vårt sätt att relatera till oss själva, andra och världen omkring oss. Att förstå och läka trauma innebär att omfamna en helhetssyn, där både kropp, själ och sinne spelar en central roll.