Hej kompis, nu får du 50% rabatt på IR-bastu när du signar upp för vårt kärleksbrev  - läs mer här
Publicerat: 2024-01-16
Kategoriserat: KAP & IKA Kundalini Activations

Suz Wax guidar dig genom LFA, Life Force Activation

Livskraftsenergi är grunden till allt liv

Life Fore, Chi, Shakti, Prana, Kundalini, Qi, Divine Force – alla dessa uråldriga termer refererar till en gemensam sak: ENERGI. Det är den kraft som formar oss och allt omkring oss. All materia i Universum är i grunden uppbyggd av – ENERGI! Denna Gudomliga Livskraft aktiverar jag genom LFA, Life Force Activation.

Tänk på livskraften som vinden. Du kan inte se den, röra vid den eller smaka på den, men du kan känna av den på ett subtilt sätt. Den är som en osynlig dansare, som är överallt och flödar genom våra kroppar och ger liv åt varje handling. Det är som en ständig osynlig ström inuti oss som alltid flödar. 

All rörelse i kroppen härstammar från livskraften

Den styr allt i kroppen, som andning, blodcirkulation, matsmältning och läkning. Livskraften sprider sin energi genom kroppen beroende på energikanalernas och energicentrarnas kvalitet och kapacitet hos Nadis (energikanaler) och Chakran (energicentra). Livskraften påverkar också hur vi tänker, känner och vår medvetenhet. Vår hälsa och välmående kopplas direkt till hur mycket livskraft vi har och hur mycket den rör sig i vår kropp. 

Life Force representerar vår livskraft i sin renaste form

Livskraft är den gudomliga feminina energin i oss. Den är mottagaren till det som ges, det intuitiva till det logiska, njutning inom ansträngning och det sensuella inom det sexuella. Det är det som ger oss liv och håller igång det, och binder oss till de givande, känslosamma och vackra källorna av gudomlig kraft. Livskraft får oss att känna och dansa, att connecta och vara kreativa, att attrahera och förena. Att helt enkelt VARA. 

LFA är en metod som stödjer aktiveringen av vår livakraftenergi. LFA är fantastiskt. Men det underbara med denna aktivering är förmågan att nå Non-Duality. Det innebär att vi alla är EN. Non-Duality handlar om att förstå att allt hör ihop och inte är separerat. Tänk på vattendroppar i en sjö – de ser ut som enskilda, men de är alla en del av samma sjö. Människor och saker är likadana, alla är kopplade till en grundläggande enhet.

Ett annat exempel är färgerna i en regnbåge. Även om färgerna är olika, kommer de från samma ljuskälla. De hör ihop och bildar regnbågen. Tänk också på bladen på ett träd. Varje blad är unikt, men de tillhör alla samma träd. Utan varje blad skulle trädet inte vara komplett. På samma sätt säger Non-Duality att vi, trots våra skillnader, är alla en del av samma grundläggande enhet. 

Vi är alla EN, som ett stort och vackert pussel. Varje del är unik och värdefull, och tillsammans bildar vi en helhet. Non-Duality kan hjälpa oss att se världen på ett nytt sätt, ett sätt som är mer medkännande och harmoniskt.

Vad kan LFA hjälpa dig med?

Genom att vara i LFA-energin hjälper den till att rensa bort känslomässiga blockeringar, släppa trauma och stillastående energi, balansera våra energipunkter, höja vår frekvens, ändra hur vi ser på saker, få igång vår livskraft och hjälpa oss att nå högre medvetandestadier. Jag är så tacksam att livet ledde mig till att hålla i LFA-sessioner och välkomna deltagare som vill uppleva LFA-energin.

Varje persons resa är unik och personlig. Vi genomlever livet på olika sätt, vilket innebär att vi alla kommer att läka på olika vis.

Jag har som mål att öka frekvenserna på jorden. Jag är här för att skapa en plats där du känner dig trygg och förstådd när du utforskar det bästa i dig själv. En sorts ankarplats för att lära känna dig själv bättre före, under och efter du upplever den här energin. LFA-aktiveringen är som en dörr du kan öppna för att lära känna dig själv ännu djupare. Jag vill också ge dig verktyg och hjälpmedel för att ansluta till den här energin och det gömda potential som finns inom oss alla.

Om du är nyfiken på LFA kan du delta på Lördagar kl. 10.30 på Ester Adele Yogastudio eller Vardagskvällar/Söndagar på Oh La Moon. Välkommen!

För mer information, besök Suz’s hemsida suzwax.com eller följ henne på Instagram @suzwax.